Lịch thi
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 24/01/2022

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 24/01/2022

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 24/01/2022 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 22/01/2022

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 22/01/2022

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 22/01/2022 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 18/01/2022

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 18/01/2022

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 18/01/2022 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 16/01/2022

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 16/01/2022

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 16/01/2022 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 12/01/2022

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 12/01/2022

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày12/01/2022 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 08/01/2022

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 08/01/2022

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 08/01/2022 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 29/04/2021

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 29/04/2021

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 29/04/2021 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 25/04/2021

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 25/04/2021

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 25/04/2021 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 23/04/2021

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 23/04/2021

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 23/04/2021 như sau:
DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 18/04/2021

DANH SÁCH THI Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 18/04/2021

Trường dạy lái xe Thành Công Phú Mỹ Hưng đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 18/04/2021 như sau:
Xem thêm