GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG A2

GPLX hạng A2 cấp cho người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cc trở lên và cả các loại xe đã quy định trong giấy phép lái xe hạng A1. Học và thi trong vòng 2 tuần. Tổ chức thi vào thứ 2 hàng tháng.

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC THI LÁI XE MÔTÔ A2

Hạng A2 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

KHAI GIẢNG KHOÁ THI BẰNG LÁI XE MÁY HẠNG A1 THÁNG 4/2021

Bằng lái A1 cấp phép cho người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175cm3