LƯU Ý KHI THI SÁT HẠCH Ô TÔ TRÊN SA HÌNH CẢM ỨNG


THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 1: XUẤT PHÁT

Yêu cầu: khi nhận tín hiệu xuất phát, nếu xe không di chuyển qua vạch xuất phát sau 20 giây -5đ, sau 30 giây sẽ bị loại.

Thao tác: 
- Mở đèn si nhan trái
- Khi có tín hiệu xuất phát thì buông chân thắng và nhả côn từ từ cho xe di chuyển qua vạch xuất phát nghe tín hiệu “tín ton” thì tắt đèn si nhan. 
Nếu không tắt sẽ bị -5đ

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 2: DỪNG XE NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

Yêu cầu:
- Cho xe di chuyển đến vạch giới hạn
- Nếu xe đậu quá vạch hoặc chưa tới vạch sẽ bị -5đ

Thao tác:
- Cho xe di chuyển từ từ khi gần đến cột “STOP” đạp chân côn dứt khoát, lúc này quán tính xe vẫn còn, canh đến cột “STOP” thì thắng lại.

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 3: DỪNG XE KHỞI HÀNH NGANG DỐC

Yêu cầu:

- Cho xe di chuyển đến ngang cột “STOP” giữa dốc rồi dừng xe lại. Sau đó khởi hành tiếp qua dốc. 

- Lưu ý
Nếu dừng quá “STOP” sẽ bị loại.
Nếu dừng chưa đến “STOP” sẽ bị -5đ.
Nếu dừng xe lâu quá 30 giây sẽ bị loại.
Khi khởi hành mà xe bị tuột dốc sẽ bị loại
Thao tác:
- Cách 1: cho xe di chuyển đến giữa dốc ngang cột “STOP”, đạp côn trước và đạp thắng cho xe dừng lại. Sau đó chân phải vẫn đạp thắng, chân trái nhả côn từ từ cảm giác xe run đồng thời nhìn đồng hồ gaz thấy kim đồng hồ hạ xuống vạch nhỏ (500 vòng/phút) thì giữ côn lại và nhả thắng ra đồng thời chân phải di chuyển qua chân ga, đạp nhẹ gaz cho xe di chuển qua dốc.
Lưu ý: nếu đạp gaz quá 4000 vòng/phút sẽ bị -5đ
- Cách 2: cho xe di chuyển đến cột “STOP” ngang giữa dốc sao đó đạp côn đạp thắng dừng lại, lúc này tiến hành kéo thắng tay và buông thắng chân, chân phải di chuyển qua chân ga đạp mạnh ga đồng thời nhả côn theo tỉ lệ nghịch giữa chân ga và chân côn, khi thấy xe cảm giác lịm đi thì tiến hành nhả thắng tay xuống, xe sẽ di chuyển qua dốc dễ dàng.

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 4: VỆT BÁNH XE ĐƯỜNG HẸP VUÔNG GÓC

Yêu cầu: 
- Di chuyển xe vào vệch đường thẳng của bánh xe
- Điều khiển xe ra khỏi góc hẹp của đường vuông góc.

Thao tác:
- Điều khiển cho xe thẳng tới trước vệch bánh xe sau đó buông thắng nhả côn từ từ cho xe tiến thẳng vào.
- Khi qua khỏi vệch bánh xe canh sao cho gương chiếu hậu đến góc hẹp rồi mới đánh hết lái về bên trái, rồi cho xe di chuyển đến khi thấy đầu xe thẳng thì dừng xe lại chỉnh thẳng lái. Tiếp tục canh gương chiếu hậu đến góc hẹp bên phải rồi đánh hết lái về phía bên phải rồi cho xe di chuyển chậm. Khi thấy đầu xe thẳng thì dừng lại chỉnh thẳng lái rồi cho xe di chuyển qua bài thi tiếp theo.
Lưu ý: 
- Xe không vào vệch bánh xe sẽ loại trực tiếp
- Xe cán lên vạch bánh xe sẽ bị -5đ
- Khi vào đường hẹp vuông góc đè vạch sẽ bị -5đ, xe đâm vào lề -5đ, leo lên hẳn lề sẽ bị loại.

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 5: TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG

Yêu cầu: điều khiển xe qua ngã 4 có tín hiệu đèn giao thông. 

Thao tác: 
- Điều khiển xe dừng trước vạch vàng trước đèn tín hiệu giao thông, quan sát đèn tín hiệu khi thấy đèn đỏ còn khoảng 3 giây nữa sẽ chuyển qua đèn xanh lúc này tiến hành buông thắng, nhả côn từ từ cho xe di chuyển qua ngã 4.
Lưu ý: 
- Vượt đèn đỏ -10đ
- Xe đậu qua vạch vàng trước tín hiệu đèn sẽ bị -5đ, đậu lâu quá 20 giây trong vạch vàng sẽ tiếp tục -5đ, quá 30 giây trong vạch vàng sẽ bị loại.
- Xe đậu giữa ngã 4 quá 20 giây -5đ, quá 30 giây bị loại.

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 6: ĐƯỜNG VÒNG QUANH CO

Yêu cầu: cho xe di chuyển vào đường vòng quanh co có hình chữ S.

Thao tác: 
- Điều khiển xe chậm vào đường vòng quanh co, khi thấy gương hậu đến góc co bên trái thì cho xe dừng lại, đánh hết lái về phía bên trái rồi di chuyển xe tiếp tục cho xe chạy chậm đến khi thấy đầu xe thẳng thì dừng lại chỉnh thẳng lái rồi điều khiển cho xe chạy chậm khi thấy gương hậu ngang đến góc cong bên phải thì dừng lại tiếp tục đánh hết lái về phía bên phải rồi di chuyển x era khỏi đường vòng.
Lưu ý:  xe đè vạch bì -5đ, xe leo lề sẽ bị loại.

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 7: GHÉP DỌC XE VÀO NƠI ĐỖ

Yêu cầu: di chuyển lùi xe vào nơi đỗ dọc theo qui định (lưu ý: bài này qui định thời gian là 2 phút)

Thao tác:
- Di chuyển xe chậm tiến sát vào nhà xe khi vai đến giữa tâm nhà xe thì đạp côn trước và đạp thắng sau cho xe dừng lại.
- Đánh hết lái về phía bên phải, nhả côn từ từ cho xe di chuyển đồng thời quan sát gương hậu bên trái sao cho đuôi xe thẳng với tâm nhà xe và góc nhà bên trái sao cho nằm gọn ở 1/3 gương hậu rồi dừng xe lại. Đánh hết lái về phía bên trái, gài số lùi “R” cho xe lùi đến khi thấy than xe song song với 2 bên nhà xe thì dừng lại chỉnh thẳng lái. Tiếp tục lùi khi có tín hiệu “Tút” thì dừng lại vào  số 1 cho xe chạy thẳng ra. Khi thấy vai mình đến cửa nhà thì đánh cứng lái phải chạy ra khỏi nhà xe. 

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 8: DỪNG XE CÓ TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT CẮT QUA.

Yêu cầu:
- Cho xe di chuyển đến vạch giới hạn

- Nếu xe đậu quá vạch hoặc chưa tới vạch sẽ bị -5đ

Thao tác:
- Cho xe di chuyển từ từ khi gần đến cột “STOP” đạp chân côn dứt khoát, lúc này quán tính xe vẫn còn, canh đến cột “STOP” thì thắng lại.

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 9: THAY ĐỔI SỐ TRÊN ĐƯỜNG THẲNG

Di chuyển xe đến cột có ghi chữ “Tăng số, tăng tốc” thì dừng xe lại. Tiến hành thao tác đạp côn về số 2 và lên số 1. Sau đó buông thắng nhả côn từ từ rồi buông hết côn đồng thời đạp ga cho xe chạy nhanh qua bảng “20” màu xanh. Khi xe qua bảng “20” màu xanh thì nhanh chóng đạp côn và thắng cho xe chạy chậm lại đến bảng “20’ màu đỏ thì dừng xe lại trước bảng “20” màu đỏ.

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 10: GHÉP XE NGANG VÀO NƠI ĐỖ

Yêu cầu: Đậu xe vào nơi đỗ ngang theo qui định.

Thao tác: 
- Di chuyển xe từ từ song song với lề phải của nhà xe ghép ngang khi đến gương hậu đến mép lề thì cho xe dừng lại, đánh hết lái về phía trái, nhả côn từ từ cho xe chạy lên, đồng thời nhing qua gương hậu bên trái sẽ thấy góc chữ vẽ (_|) đuôi xe thẳng với góc chữ (_|) thì cho xe dừng lại, đánh lái qua bên phải 1 vòng rưỡi thì tiếp tục cho xe lái đến khi nghe tín hiệu “tín ton” thì dừng xe lại.
- Tiếp tục đánh hết lái về phía bên trái và cho xe lùi tiếp đến khi nhìn gương hậu thấy xe song song với lề phải thì dừng xe lại tiếp tục đánh lái qua bên phải 1 vòng rưỡi sao cho vô lăng thẳng rồi lùi xe qua vạch vàng. Khi nghe tín hiệu “tút” thì dừng xe lại. Đánh hết lái về bên trái vào số 1 cho xe chạy ra. 

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 11: TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG

Bài thi này tín hiệu luôn là đèn xanh nên chỉ cần mở xi nhan phải và rẽ phải

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI 12: BÀI THI KẾT THÚC

Chỉnh thẳng lái và cho xe chạy thẳng đồng thời mở đèn si nhan phải cho xe chạy qua bảng kết thúc.

THI SÁT HẠCH TRÊN SA HÌNH BÀI THI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Yêu cầu: Khi điều khiển xe chạy trong sa hình khi nghe tín hiệu phát ra từ thiết bị “tín hiệu kêu inh ỏi” thì lập tức  dừng xe lại và nhấn nút “/_\” (ưu tiên) khi tín hiệu không còn kêu nữa thì nhấn “/_\” để tắt đèn ưu tiên.

Thao tác:
- Khi nghe tín hiệu ưu tiên thì đạp côn trước và thắng sau cho xe dừng lại và nhấn nút “/_\” mở đèn ưu tiên.
- Khi nghe tín hiệu ưu tiên không còn kêu nữa thì sau 3 giây nhấn nút “/_\” tắt đèn ưu tiên và tiếp tục cho xe lăn bánh.

Các tin khác

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC MỚI HẠNG B1-B2 - THI THÁNG 10/2023

Bạn ơi, khi nào bạn rảnh mình đi học lái xe nha.....

DỊCH VỤ GIA HẠN BẰNG LÁI XE

Hiện nay với bằng lái xe bằng thẻ PET thì có giá trị đến 10 năm cho hạng B2 . Hạng C trở lên chỉ có thời hạn 5 năm, tất cả các bằng lái sau ngày hết hạn sử dụng đều không có giá trị nữa...

KINH NGHIỆM LÁI XE ĐƯỜNG TRƯỜNG

Chú ý đến các yêu cầu đặc biệt cho thời tiết từng mùa.Bạn không chỉ chuẩn bị xe và lốp cho mùa mưa ướt, mà cả những mùa khác nữa. Sương mù, mưa kéo dài, chói nắng và loáng nước hay thời tiết nắng nóng tất cả đều đòi hỏi các điều chỉnh thích ứng và công việc bảo trì.

GIẮT LƯNG CHỐNG BUỒN NGỦ KHI ĐANG LÁI XE

Khi lái xe trên đường, đặc biệt là di chuyển đường dài rất nhiều tài xế rơi vào tình trạng ngủ gật, tinh thần không tỉnh táo gây hậu quả, xảy ra các vụ tai nạn nghiệm trọng. Để giúp các bạn lái xe an toàn, không ngủ gật sau đây chúng tôi xin chia sẻ 7 kinh nghiệm giắt lưng cho tài xế khi lái xe. Không chạy xe liên tiếp 4 giờ

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CAMERA 360 Ô TÔ CHO TÀI XẾ MỚI

Trước đây chúng ta chỉ có thể thấy công nghệ camera 360 trên các dòng xe sang đặc biệt như: BMW Series 7, Mercedes S500,… Hiện nay với sự phát triển không ngừng của công nghệ đã xuất hiện trên thị trường nhiều hệ thống camera 360 cho phép nhìn toàn cảnh áp dụng được trên các dòng xe. Như vậy là một thuận tiện lớn cho các cánh tài xế mới lái xe, họ có thể trang bị cho chiếc xe hơi một siêu phẩm camera 360 để lái xe được an toàn hơn và tránh va chạm khi gặp sự cố.

NHỮNG LỖI CẦN LƯU Ý KHI ĐI QUA VÒNG XUYẾN

Khi chạy xe ô tô đi qua các ngã tư, vòng xuyến… người lái cần phải giảm tốc độ và tuân thủ quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau.

MẸO LÁI XE AN TOÀN CHO CÁC TÀI XẾ MỚI

Người chạy xe máy có thể bất chợt quay đầu. Xe tải mình đang vượt có thể bất thần lấn trái để né một ai đó. Người đi bộ có thể bất chợt nhảy ra từ phía con lươn thiếu quan sát. Một xe ô tô đâm sầm từ đường nhánh đi ra, một chiếc xe máy không đèn lao xéo trên đường trong đêm...

MẸO SỬ DỤNG ĐÈN PHA Ô TÔ

Thông thường, công tắc của hầu hết đèn xe ô tô được tích hợp chung trên một cần điều khiển nằm ở bên trái phía sau vô lăng. Để bật/tắt đèn, thay đổi chế độ đèn chỉ cần xoay núm hay gạt cần điều khiển này.

Đăng ký học lái xe