NHỮNG LƯU Ý HỖ TRỢ VIỆC THI VÀ HỌC BẰNG LÁI XE Ô TÔ

Dù mục đích học để lái xe là cho gia đình, cho cơ quan, làm tài xế, kiếm cái nghề… thì người lái xe muốn có giấy phép lái xe đều phải học lái xe ô tô và thi sát hạch trên Sở để lấy được tấm bằng.