NHỮNG LỖI TÀI XẾ Ô TÔ THƯỜNG GẶP CÓ MỨC PHẠT BAO NHIÊU?

1. SAI LÀN 

_ Xe máy: 200.000 - 400.000 đồng

_ Ô tô: 800.000 - 1.200.000 đồng 

2. VƯỢT SAI QUY ĐỊNH  


Xe máy: 300.000 - 400.000 đồng 

_ Ô tô: 1.200.000 - 1.000.000 đồng 

3. ĐÈ VẠCH LIỀN  _ Xe máy: 60.000 - 80.000 đồng 

_ Ô tô: 100.000 - 200.000 đồng 

4. KHÔNG XI NHAN  _ Xe máy: 80.000 - 400.000 đồng 

_ Ô tô: 300.000 - 800.000 đồng 

5. DỪNG, ĐẬU XE SAI QUY ĐỊNH  Ô tô: 300.000 - 800.000 đồng 

6. QUÁ TỐC ĐỘ 


_ Xe máy: 100.000 - 3.000.000 đồng 

_ Ô tô: 600.000 - 8.000.000 đồng 

7. CÓ NỒNG ĐỘ CỒN  _ Xe máy: 1.000.000 - 4.000.000 đồng 

_ Ô tô: 2.000.000 - 18.000.000 đồng 
Share:
Đăng ký học lái xe
tại Trường dạy lái xe Thành Công