TẦM QUAN TRỌNG CỦA CAMERA 360 Ô TÔ CHO TÀI XẾ MỚI

Hệ thống camera 360 ô tô

Hệ thống tải camera 360 độ bao gồm 1 bộ tổng thu và nhận tín hiệu để hiển thị hình ảnh. 4 mắt camera được lắp phía trước, sau và 2 bên gương sườn của xe.