VỊ TRÍ NÀO KHÔNG ĐƯỢC DỪNG, ĐỖ Ô TÔ TRÊN ĐƯỜNG ĐI BỘ